Werkwijze

Oriënterend gesprek
Na een vrijblijvend gesprek, bij voorkeur op de betreffende locatie wordt er gewerkt in 3 fases, waarbij de opdrachtgever zelf bepaalt hoeveel fases hij/zij wil doorlopen.
Fase I
Onder fase I wordt het schetsontwerp verstaan. In deze fase krijgt men een eerste indruk van het ontwerp, waarbij vooral de plattegrond, routing en indeling een grote rol spelen. Belangrijk onderdeel in deze fase is de budgetbespreking, wat is realiseerbaar.